• „Przegląd Morski – miesięcznik Marynarki Wojennej”      1928-1939

  „Przegląd Morski – miesięcznik Marynarki Wojennej” 1928-19390

         Jeden z nielicznych periodyków morskich, który w czasie wydawania przez 12 lat nie zmienił swego tytułu ani podtytułów, mimo, że zmieniali się nie tylko redaktorzy, ale nawet wydawcy. Pismo ważne z punktu widzenia spraw Marynarki Wojennej, ale przez ograniczony zasięg odegrało znaczącą rolę tylko w swoim środowisku. Wzorem były podobne periodyki ukazujące się

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 0

   „Wiadomości Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich”             1936-1939 Pismo powstało z inicjatywy nowopowołanego Stowarzyszenia Techników Okrętowych Polskich (STOP), które zdecydowało o założeniu swojego periodyku. Dla zawiązania ścisłej łączności ze wszystkimi członkami i jego sympatykami w całej Polsce – rozpoczynamy wydawnictwo własnego organu przeznaczonego głównie do propagowania oraz wszechstronnego badania i analizowania wszechstronnego  zagadnień związanych z okrętownictwem,

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Kurjer Morski” („Żeglarz Polski”) 1926-1933

  „Kurjer Morski” („Żeglarz Polski”) 1926-19330

  Pismo o często zmieniającej się formule wydawniczej, częstotliwości ukazywania się i zmianie formatu należało, podobnie jak „Żeglarz Polski” do Józefa Klejnot-Turskiego. To skromna gazeta ukazująca się na wybrzeżu trzykrotnie w ciągu tygodnia w pierwszym roku istnienia, przechodziła podobnie burzliwe koleje losu aby od roku 1927 stać się dziennikiem pod zmienionym tytułem, ukazywała się w latach

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Opowieści Morskich Fal”

  „Opowieści Morskich Fal”0

  Pismo adresowane było do młodego czytelnika i miało lokalny charakter. Ukazywało się w Gdyni w roku 1932, wydano łącznie 6 numerów, z czego ostatnie dwa miały charakter podwójny. Wydawano je na dobrej jakości papierze, w grubej okładce, w niewielkim formacie i miało ono mało atrakcyjną szatę graficzną.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Morze” cz. 1. 1924-1939

  „Morze” cz. 1. 1924-19390

  Liga Morska bardzo wiele starań włożyła w działania mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat swojej działalności. Problemem stała się kwestia dotarcia z informacjami do masowego odbiorcy, a to mogło zostać zrealizowane przy pomocy prasy, najlepiej własnego pisma, które stałoby się oficjalnym organem organizacji i które wypełniałoby wolę i realizowało zadania władz Ligi. Na powołanie

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Polska na Morzu” – wydanie B” 1938-1939

  „Polska na Morzu” – wydanie B” 1938-19390

  „ Sukces  rynkowy i propagandowy „Polski na Morzu”, miesięcznika  wydawanego przez Ligę Morską od 1934 roku, spowodował, że organizacja zdecydowała się przygotować kolejny projekt wydawniczy, tym razem skierowany wyłącznie do młodego czytelnika.

  CZYTAJ WIĘCEJ