Historia. Jubileusz słynnego bojera

Historia. Jubileusz słynnego bojera

70 lat temu, 4 lutego 1951 roku na Jeziorze Charzykowskim po raz pierwszy został zademonstrowany bojer konstrukcji Ottona Weilanda.

Sam Weiland nazwał go „Ludowym”. Natomiast żeglarze nazywali go po prostu „Weilandem”. Jego największymi zaletami były prostota konstrukcji i niewielki koszt budowy, bowiem w tamtym czasie wszystkie bojery powstawały siłami samych żeglarzy lodowych, zazwyczaj w klubach żeglarskich. Bojery Weilanda były chętnie stosowane do szkolenia młodzieży, były w miarę bezpieczne, ponieważ nie osiągały wielkich prędkości, a zarazem stwarzały szansę na masowe szkolenie narybku zainteresowanego zimowym żeglowaniem. Prezentowany egzemplarz jest częścią ekspozycji Narodowego Muzeum Morskiego, oddziału w Kątach Rybackich.

Posts Carousel