400-letni atlas udostępniony w sieci

400-letni atlas udostępniony w sieci

W sieci udostępniono wspaniały atlas sprzed 400 lat. Na świecie zachowało się zaledwie 50 egzemplarzy wyjątkowego dzieła.

Egzemplarz atlasu „Speculum orbis terrae” z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie stanowi przykład drugiego (i zarazem ostatniego) wydania, pochodzącego z 1593 roku. Ten cenny starodruk trafił do muzeum po II wojnie światowej. Nie zachowały się żadne świadectwa na temat jego wcześniejszych właścicieli. W zbiorach polskich znajduje się jeszcze jeden egzemplarz atlasu, przechowywany w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Afryka widziana oczami kartografa 400 lat temu.

Atlas „Speculum orbis terrae” opracowany przed czterema wiekami przez  Gerarda i Cornelisa de Jode, udostępniła online Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa. Tom jest częścią kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, a do dnia dzisiejszego na świecie zostało zachowanych jedynie 50 egzemplarzy dzieła. Reprodukcję atlasu można obejrzeć w serwisie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

Azja sprzed 400 lat.

Atlas poddany procesowi digitalizacji zachował się w dobrym stanie, brakuje mu zaledwie kilku kart. Zachowana została oryginalna oprawa z czerwonej skóry oraz złocone brzegi kart, ponadto ręcznie wykonane ilustrację będące arcydziełami sztuki kartograficznej. Praca mogła zostać pokazana dzięki ukończeniu działań konserwatorów, którzy zabezpieczyli dzieło przed zniszczeniem i przywrócili mu dawny blask.

Morze Śródziemne.

Mapa Europy.

Posts Carousel