Historia. Żeglarski Kurs Ideologiczny

Historia. Żeglarski Kurs Ideologiczny

3 stycznia 1937 roku w Warszawie rozpoczął się, trwający do 4 stycznia, kurs ideologiczno-organizacyjny pod nazwą „Zjazd Przewodniczących Sekcyj Okręgowych Młodzieży Ligi Morskiej i Kolonjalnej”.

W pracach zjazdu uczestniczyło 227 delegatów z całej Polski, którzy zwiedzali obiekty Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wjskowego na Bielanach, wystawę pamiątek po zmarłym półtora roku wcześniej marszałku Józefie Piłsudskim w Belwederze, a ponadto wysłuchali cyklu wykładów: „Młodzież na morzu” Mariusza Zaruskiego, „Praca w kołach szkolnych” St. Szumińskiego, „Organizacje młodzieży” Witolda Bublewskiego, „Polacy za granicą” St. Szwedowskiego, „Wycieczki kajakowe” Witolda Bublewskiego, „Obozy letnie Ligi Morskiej i Kolonialnej” Bronisława Miazgowskiego, „Fundusz Obrony Morskiej” St. Szwedowskiego i „Zadania Ligi Morskiej i Kolonialnej” oraz „Polska a kolonie” J Dębskiego.

Posts Carousel