Wspomnienie. Andrzej Kaszyński

Wspomnienie. Andrzej Kaszyński

101 lat temu, 22 maja 1923 roku, w Łodzi urodził się Andrzej Kaszyński, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej.

Żeglarstwo zaczął uprawiać jeszcze przed wojną. W 1939 r. zdobył stopień sternika śródlądowego. Stopień kapitana zdobył w 1950 r. Jest instruktorem żeglarstwa jest od 1949 r. We wrześniu 1945 r. był jednym z organizatorów AZM na Wybrzeżu. Brał udział w przejmowaniu i remontowaniu, przydzielonych AZM-owi poniemieckich jednostek pływających. Był jednym ze współorganizatorów (z Franciszkiem Walterem) pierwszego po wojnie obozu żeglarskiego w Jastarni. Równolegle z działalnością w AZM, brał czynny udział w tworzeniu Akademickiego Kręgu Starszoharcerskiego “Wodnik”, przemianowanego później w Klub Morski “Wodnik”.

Andrzej Kaszyński podczas jednego z kapitańskich rejsów.

Po ukończeniu studiów otrzymał nakaz pracy do Łodzi, gdzie podjął działalność w miejscowym klubie LM, później LOK. W tym czasie prowadził wiele rejsów szkoleniowych. Po likwidacji PZŻ w 1950 r., był wiceprzewodniczącym Sekcji Żeglarstwa WKKF oraz członkiem Komisji Morskiej GKKF. Od 1974 r., jako przewodniczący Głównej Komisji Szkolenia, bierze udział w pracach ZG PZŻ. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu, a przez dwie kadencje członkiem Prezydium Zarządu Głównego PZŻ. Od 1974 r. działa przez dwie kadencje w Głównej Komisji Rewizyjnej PZŻ. Przez około 20-lat był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Stopnie Kapitańskie PZŻ. Od dwóch kadencji jest członkiem Sądu Koleżeńskiego PZŻ. W Łódzkim OZŻ przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a także przewodniczącym Koła Seniorów PZŻ. Odbył łącznie 68 rejsów morskich, w tym 48 razy jako kapitan, przepływając na różnych jachtach prawie 80 tys. Mm. Reprezentował Polskę w Międzynarodowym Komitecie Doradczym STA oraz w Międzynarodowym Zrzeszeniu Szkół Żeglarskich ISSA. Członek Mesy Kaprów Polskiego Bractwa Wybrzeża nr  88. Członek Koła Seniorów. Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 18 listopada 2000 r. odznaczony został medalem “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. (Czł. Hon. PZŻ – 13 marca 2004 r.)

Andrzej Kaszyński z Toporem Chwały Mórz, najwyższym wyróżnieniem Bractwa Wybrzeża.

fot. Archiwum Rodziny Kaszyńskich

Posts Carousel