Wikingowie dla młodego czytelnika

Wikingowie dla młodego czytelnika

To książka adresowana do młodego czytelnika, co nie oznacza, że starsi nie znajdą w niej nic ciekawego. „Wikingowie” to opowieść o codziennym życiu tajemniczego nieco ludu, o którym krąży wiele mitów i stereotypów.

Oczywiście intencją autora nie było obalanie tych mitów, ale dzięki lekkiej i przystępnej narracji czytelnik po lekturze tej książki zyskuje mnóstwo informacji, których próżno szukać w podręcznikach szkolnych. Obok opowieści ze zwrotami akcji, która pozwala zorientować się jak przed wiekami żyli bohaterowie opowieści, w książce zawarto wiele wyodrębnionych części, w których podawane są konkretne informacje na temat życia codziennego Wikingów, ich zwyczajów, wierzeń, dnia codziennego. Z książki dowiemy się wiele na temat hierarchii ludu, statków, techniki żeglowania, broni, pochówków i wielu innych elementów, które składały się na pewną odrębność Wikingów tworząc zarazem tajemnicę.

Na podkreślenie zasługuje z pewnością szata graficzna. Znakomite ilustracje Mateo Piany, przejrzyste, o wysokich walorach artystycznych i doskonale wpisujące się w tekst. W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że jest to świetna książka, niezwykle atrakcyjna wizualnie, o wysokich walorach merytorycznych a zarazem inspirująca do kontynuowania poszukiwań, jednym słowem  jest to zajmująca lektura dla młodego czytelnika. Z pewnością nie wyczerpuje tematu, ale nie takie było zadania postawione przed autorem.

Christian Hill, „Wikingowie, Wielkie ludy historii”, tłum. Natalia Mętrak-Ruda, wyd. RM, Warszawa.

Posts Carousel