White Star Line

White Star Line

Poruszyliśmy nasze zbiory i zbiory naszych znajomych i możemy ogłosić, że właśnie rozpoczynamy nasz nowy cykl. Będziemy w nim prezentować plakaty linii żeglugowych, zarówno oceanicznych jak też lokalnych, nierzadko bardzo egzotycznych.

Przed laty każda linia żeglugowa budowała swój wizerunek publikując plakaty, nierzadko o wysokich walorach artystycznych. Nic dziwnego, bardzo często za tymi swoistymi działami sztuki stali wybitni artyści plastycy: malarze, graficy, projektanci. Dziś, w dobie Internetu i mediów społecznościowych, ciężar komunikacji korporacyjnej przeniósł się do sieci, poza tym coraz mniej jest regularnych linii żeglugowych, ale sentyment pozostaje.

W naszej galerii prezentować będziemy plakaty z różnych epok, stron świata, o różnej estetyce, ich cechą wspólną będzie morze i pewna elegancja, która odeszła w niebyt wraz ze zniknięciem ostatnich liniowców./

Posts Carousel