Upamiętnienie Henryka Jaskuły

Upamiętnienie Henryka Jaskuły

W 2023 r. przypada 100. rocznica urodzin Henryka Jaskuły Kapitana Żeglugi Wielkiej Jachtowej.

Aktem Założycielskim z dnia 14.06.2022 r. powołany został w Skawinie pod honorowym patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko Komitet Społeczny ds. upamiętnienia Kapitana Henryka Jaskuły na terenie Gminy Skawina. Komitet powołany został z inicjatywy Janusza Bierówki, przyjaciela zmarłego w dniu 14.05.2020 r. Kapitana Henryka Jaskuły, w związku z przypadającą w roku 2023 Jego setną rocznicą urodzin i zaplanowanym pogrzebem w Przemyślu. Celem Komitetu jest inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań zmierzających do upamiętnienia osoby Kapitana Henryka Jaskuły i popularyzacji wiedzy na jego temat.

„Dar Przemyśla” wypływa w swój drugi wokółziemski rejs. 1984 rok, Gdynia.

Głównym założeniem Komitetu jest ufundowanie w Radziszowie – rodzinnej miejscowości Kapitana, tablicy pamiątkowej Jemu poświęconej. Realizacja celów Komitetu opiera się na pracy społecznej swoich członków oraz pracy społecznej swoich przedstawicieli. Przedstawicielami Komitetu Społecznego są: Janusz Bierówka – przewodniczący, Adam Najder – sekretarz i Tomasz Stawowy – skarbnik. Członkami założycielami Komitetu Społecznego są: Zdzisława Bała – Sołtys Radziszowa, Janusz Bierówka – przyjaciel zmarłego Kapitana Piotr Birówka – mieszkaniec Radziszowa, Jerzy Fedorowicz – Senator RP, Ewa Mann-Witańska – przedstawiciel żeglarskiej Fundacji Dar Śląska Adam Najder – były Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Jerzy Oberski – prezes Fundacji Dar Śląska, Maciej Płonka – krewny zmarłego Kapitana Bogusław Popowicz – artysta – mieszkaniec RadziszowaNorbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy SkawinaŁukasz Sarnat – pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w KrakowieTomasz Stawowy – dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Adam Wójcik – prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.

Kapitan Henryk Jaskuła w 2013 roku.

Komitet działa w porozumieniu i we współpracy z Zarządem i Członkami Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W celu realizacji zaplanowanych przez Komitet Społeczny celów, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wyodrębniło celowe konto bankowe na które można dokonywać wpłat.37 8600 0002 0000 0000 1427 0003.

WSZYSTKICH WSPIERAJĄCYCH NASZE PLANY I INICJATYWY ORAZ TYCH KTÓRZY CHCĄ NAS WPIERAĆ FINANSOWO, PROSIMY O WPŁATY NA W/W RACHUNEK Z DOPISKIEM: „NA UPAMIĘTNIENIE KAPITANA JASKUŁY”. Z góry dziękujemy za wsparcie!!!

foto Marek Słodownik, prawa zastrzeżone

Posts Carousel