„Regaty” Antoniego Aleksandrowicza

„Regaty” Antoniego Aleksandrowicza

Dziś prezentujemy prawdziwy rarytas. Obraz Antoniego Aleksandrowicza.

Praca to olej na płótnie, sygnowany i datowany lewy dół: „A. Aleksandrowicz 1931”, Wymiary w ramie: 58×74 cm (45×61 cm). Obrazy Aleksandrowicza to prawdziwa rzadkość na rynku sztuki, przedstawiciel galerii Żak, pan Cezary Żakowicz, w której praca jest wystawiona, powiedział, że spotyka się malarstwem tego autora po raz pierwszy. Cena została ustalona na 25 tysięcy złotych. Pracę wystawiono w Galerii Żak w warszawskim centrum Handlowym Panorama.

Antoni Aleksandrowicz (z lewej) w roli sędziego na regatach związkowych w 1927 roku.

Antoni Aleksandrowicz, ur. w 1868 r. na Podkarpaciu, zm. 1941 r. Działalność żeglarską rozpoczął w Inflanckim Klubie Jachtowym w Rydze, którego następnie został komandorem. Jeszcze w Polsce, a następnie w Rydze studiował malarstwo i architekturę wnętrz specjalizując się w scenografii. Studiował również malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, w klasie Karla Rauppa, w latach 1893-1898.Powrócił do kraju po wojnie 1920 roku i poświęcił się tworzeniu podstaw żeglarstwa w Polsce, początkowo jako konstruktor małych jachtów. Zaprojektował jachty klas: V, L, C, opracował także regulaminy regat. Brał udział w opracowaniu podstawowych dokumentów umożliwiających zorganizowaną działalność żeglarską, w tym przepisów regatowych i statutu PZŻ. Prezes PZŻ w roku 1925 oraz w latach 1929-31. Członek Honorowy związku od 1937 roku. Aleksandrowicz zmarł w grudniu 1941 roku po zabiegu operacyjnym w jednym z warszawskich szpitali, miejsce jego pochówku nie jest znane.

Sejmik PZŻ z 1929 roku. Aleksandrowicz czwarty od lewej w pierwszym rzędzie.
Sejmik PZŻ z 1935 roku. Aleksandrowicz czwarty od prawej w pierwszym rzędzie.

Posts Carousel